Betty Simonides

Elzenlaan 10
9422 ES Smilde
www.bettysimonides.com
E: simonides39@zonnet.nl
M: 06-17739475

Gefascineerd door schilderkunst bestudeer ik in mijn werk de materialiteit van verf en de relatie van verf tot de drager.
De relatie ruimtelijkheid en de schilderkunstige ervaring zijn hier een essentieel onderdeel van.
Het werk maak ik op basis van een concept waarin het platte vlak een uitgangspunt vormt.
De verf wordt middels ‘afspraken’ op verschillende manieren op het vlak aangebracht of hiermee geassocieerd.
In een ritme van kleur, zwart, wit en materiaal vormen deze het palet waarbinnen gewerkt wordt.